Transnova.no har flyttet

Transnova ble fra 1. januar 2015 en del av Enova. Opplysninger om tilgjengelige programtilbud, søknadsprosessen, kontaktpersoner på transportområdet og prosjektdatabanken finner du nå her: www.enova.no/transport

Du vil bli sendt videre om 30 sekunder.