Eranet Transport – mulighet for støtte til internasjonale prosjekter

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Transnova har satt av inntil 500 000 euro til å støtte den norske delen av prosjekter  i utlysningen «Future Travelling» i regi av det internasjonale samarbeidet Era-net Transport.

Deltakere i samarbeidet er ulike land eller regioner i Europa eller tilgrensende land.

Utlysningen er delt opp i to faglige områder

Future Vehicle Technologies søker etter prosjekter som omhandler framdriftssystemer for alternative drivstoff.

Traveller of the Future søker etter prosjekter som omhandler IKT/ITS-relaterte tjenester som skal bidra til grønnere og mer sømløs transport.

I tillegg til de generelle kriteriene har de ulike deltakerlandene/regionene egne kriterier for støtte. For Norges del gjelder Transnovas generelle kriterier, blant annet at prosjektene skal være relevante for reduksjon av Norges klimagassutslipp og at de skal være i en pilot/demonstrasjonsfase. Dette er nærmere spesifisert i utlysningen (se nederst for utlysningstekst og søknadsskjema)

Transnova inviterer til søkerseminar i Oslo 23.mai i Vegdirektoratets lokaler i Brynsengfaret 5 klokken 10.30 – 13.00. For påmelding – send epost til lars.fabricius@transnova.no. Det vil også avholdes et møte for interesserte søkere i Brussel 13.juni.

Tidsfrister: 

01. september: obligatorisk skisse (pre-proposal) sendes inn til nasjonale kontakter (se nedenfor). Ulike land/regioner har ulik praksis om hvorvidt en slik skisse er obligatorisk, undersøk utlysningsteksten om dette også gjelder for din aktuelle partner. 
27. september: 
søkere får tilbakemelding om den obligatoriske skissen kan videreutvikles til en fullstendig søknad.
04. november (kl.17): 
endelig søknadsfrist. Fullstendig transnasjonalt prosjektforslag sendes inn fra kvalifisert konsortium og supplerende nasjonale prosjektforslag sendes inn til aktuelle nasjonale mottak, for Norges vedkommende Transnova.
Mars 2014: Tilsagn om støtte
Innen juni 2014: oppstart av prosjekter
Senest juli 2017:
gjennomføring av prosjekter

Kontaktpersoner i Transnova:

Future Vehicle Technologies: Lars Fabricius (epost: lars.fabricius@transnova.no tlf. 907 41 802).

Traveller of the future: Tom E. Nørbech (epost: tom.norbech@transnova.no tlf. 90 89 68 51)

NB! Alle Henvendelser før 13.5 rettes til Lars Fabricius (pga. ferie)

 Utlysningstekst Future Travelling

 Søknadsskjema Future Travelling

For mer informasjon om Eranet Transport: http://www.transport-era.net/

Ute etter å finne parter? Via Eranet transport sin søkemotor kan du søke etter potensielle partnere eller prosjektideer.