Hvordan bygge ut hurtigladenett?

På oppdrag fra Transnova har Econ Pöyry og sivilarkitekt Harald N. Røstvik utarbeidet en rapport med anbefalinger om utbygging av et hurtigladenett i Norge.

For at elbil skal være et attraktivt alternativ til tradisjonelle biler beregner man at Norge trenger i alt 250 hurtigladestasjoner innen 2015 med en omtrent 50-60 kilometer mellom hver hurtiglader, tilpasset trafikkmengde og topografi. I en utbyggingsstrategi anbefales det først å prioritere det sentrale østlandsområdet og kyststripa i Sør-Norge, fra Oslofjorden og opp til Trøndelag.

Første del av rapporten beskriver en strategi og et kriteriesett for utplassering avhurtigladestasjoner. Formålet med denne delen er å finne ut hvor mange hurtigladestasjoner som trengs og hvor disse bør plasseres. Andre del beskriver mulige drifts- og forretningsmodeller for tilbydere av hurtigladere. Denne delen er ment å gi noen ideer til de som er interessert i å drive med hurtiglading, samt evaluere mulighetene for forretningsmessig drift.

NB!  F.o.m. 21. mai er det lagt ut en ny versjon av del 2 med nye sensitivitetsberegninger hvor både de indirekte kostnadene og vedlikeholdskostnadene varierer.  Endringer er markert i gult på side 2, 14 og 17.

Last ned rapporten her:

Hurtigladeutredning del 1: Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladestasjoner

Hurtigladeutredning del 2: Alternative forretningsmodeller for utplassering av hurtigladestasjoner_Del 2_mai 16

Illustrasjon: Shutterstock